Disclaimer

Disclaimer

De volledige inhoud van deze website is eigendom van of valt onder de bevoegdheid van Elitis Real Estate. Elites Real Estate zal zich inspannen om de informatie op deze website steeds actueel en correct te houden, maar doet geen uitspraken over of geeft geen garanties inzake de volledigheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de verstrekte inlichtingen en beelden op deze site. Elitis Real Estate is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens en beelden, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege.
Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Elitis Real Estate behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie. Opgegeven prijzen zijn exclusief btw, registratie, notariskosten en aansluitingskost nutsvoorzieningen.

Interesse in onze projecten?
Vraag een brochure aan

Contacteer ons

Mail
info@elitisrealestate.be
Mail
+32 (0)9 248 10 00
Mail
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde